INFORMACE O EKOCENTRU

Budova ekocentra společně s expozicí a okolím vytváří zázemí pro ekologickou výchovu. V areálu probíhají ekovýchovné programy zaměřené zejména na seznámení s naší faunou a její praktickou ochranu. Vlastní programy jsou zpracovány pro mateřské, základní a střední školy a jsou dle aktuální nabídky časově rozlišné a jsou uzpůsobeny k věku účastníků. Centrální budova poskytuje kryté prostory pro vnitřní programy a ubytování pro školy v přírodě a obdobné vícedenní akce. Pro tuto činnost je využívána i sousedící přírodní rezervace Toulovcovy Maštale, tvořené turisticky zajímavými skalními útvary.

ZJISTĚTE O NÁS VÍCE

O ZÁCHRANNÉ STANICI

Areál Záchranné stanice volně žijících živočichů „Pasíčka“ je zařízením Českého svazu ochránců přírody a nachází se poblíž obce Bor u Skutče. Hlavním posláním zařízení je léčba poraněných a oslabených živočichů s následným navracením zpět do přírody, zejména z území Pardubického kraje a části kraje Vysočina. Z tohoto důvodu zde vyrostlo uskupení různých léčebných voliér a kotců zejména pro ptáky, kteří tvoří největší část pacientů zařízení. Vlastní léčebné voliéry jsou rozděleny na léčebné komory, kde jsou umisťována zvířata po provedení různých zákroků a to od spojení zlomené kosti za pomoci drátu, až po umisťování osiřelých mláďat u adoptivních rodičů tvořených trvale handicapovanými zvířaty. Navazujícím zařízením jsou rehabilitační rozletové voliéry, kam se jedinci umisťují po vyléčení, například proto, aby rozhýbali operované křídlo, či se naučili lovit a podobně. Rozletové voliéry jsou různých typů. Od voliér pro sovy, přes dravce až po vodní a brodivé ptactvo. Trvale handicapovaní jedinci jsou používáni jako adoptivní rodiče nebo pro odchovy mláďat a část je umístěna v expoziční části stanice. Centrální budova disponuje ošetřovnou, místnostmi pro intenzivní péči, přípravnou krmení, sklady a kanceláří.

Brána do pravěku

Zjistit více

Naučná stezka Pasíčka

Zjistit více

O NÁS A NAŠÍ PRÁCI

NA CO JSME HRDÍ

1998

ROK ZALOŽENÍ STANICE

1800+

ZACHRÁNĚNÝCH ZVÍŘAT KAŽDÝ ROK

1000+

ZVÍŘAT NAVRÁCENÝCH DO PŘÍRODY KAŽDÝ ROK

10 000+

NÁVŠTĚVNÍKŮ STANICE ZA ROK

Záchranná stanice a ekocentrum „Pasíčka“ je zařízením nestátní, neziskové organizace Českého svazu ochránců přírody. Vlastní areál se nachází na území Pardubického kraje v katastrálním území obce Bor u Skutče. Původně zde stálo opuštěné hospodářské stavení, které se z části adaptovalo pro vytvoření základního provizorního zázemí organizace. V dalším období zde bylo, za podpory sponzorů, drobných grantů a zejména svépomocí zbudováno několik voliér, které se rozdělily do dvou uskupení, a to expoziční části a léčebné části. Na tyto stavby navázala kompletní rekonstrukce centrální budovy areálu, která se tím proměnila v pobytové ekocentrum, jehož část slouží pro ekologickou výchovu a osvětu. Druhá část vytváří zázemí pro chod areálu Záchranné stanice. V roce 2010 proběhla v rámci podpory Evropské unie výstavba dalších léčebných komplexů a pořízeno další vybavení.