Zrekonstruovaná budova ekocentra, společně s expozicí a okolím, vytváří zázemí pro ekologickou výchovu. V areálu probíhají ekovýchovné programy zaměřené zejména na seznámení s naší faunou a její praktickou ochranu.

Vlastní programy jsou zpracovány pro mateřské, základní a střední školy a jsou dle aktuální nabídky časově rozlišné a jsou uzpůsobeny k věku účastníků. Pro tuto činnost je využívána sousedící přírodní rezervace Toulovcovy Maštale, tvořená turisticky zajímavými skalními útvary.
Ekocentrum dále pořádá akce pro širokou veřejnost, jejichž cílem je především osvěta v oblasti ochrany přírody a životního prostředí.

V rámci provozu ekocentra je poskytována veřejnosti informační a poradenská služba v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Pro tuto činnost slouží též infokiosek u hlavního vstupu do areálu.

Zde se návštěvník může seznámit s materiály o vlastním zařízení, ochraně přírody a ekologické výchově, zejména na území Pardubického kraje. Vlastní infokiosek pak nabízí možnost posezení, drobné občerstvení a pro děti je zde hřiště se skluzavkou.

Informace o vlastním zařízení jsou též prezentovány na různých akcích pro veřejnost zejména na území Pardubického kraje.

Vedoucí: Marie Cachová

Telefon: 603535994, 776676666  e-mail:  ekocentrum@pasicka.cz

Partner: Organizátor výletu